ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างแผนที่โดยใช้โปรแกรม Arcmap
ตัวอย่างการสร้างแผนที่โดยใช้โปรแกรม Arcmap

รายละเอียดการสร้างแผนที่สามารถเข้าดูข้อมูลได้จากลิงค์ข้างล่างครับวิธีการสร้างแผนที่ด้วยโปรแกรมArcmap โดยใข้ข้อมูลจากโปรแกรม ENVI

ข้อมูลใช้เพื่อการแนะนำความรู้และใช้ในการศึกษา


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ข้อมูลขอบเขตการปกครอง

วิธีการดาวน์โหลดข้อมูล Shapefile 
              หลายๆ คนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับข้อมูล Shapefile ของแต่ละจังหวัด วันนี้เลยทำ URL ดาวน์โหลดข้อมูลขอบเขตตำบล, ขอบเขตอำเภอ, ขอบเขตจังหวัดมาให้ อ้างอิงข้อมูลจากhttp://ows.gistda.or.th/geoserver/web 1. ข้อมูลขอบเขตตำบล http://ows.gistda.or.th:80/geoserver/fgds54_beta/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&format_options=CHARSET:UTF-8&typeName=fgds54_beta:L05_GISTDA_Tambon_2012_50k&outputFormat=SHAPE-ZIP
2. ข้อมูลขอบเขตอำเภอ http://ows.gistda.or.th:80/geoserver/fgds54_beta/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&format_options=CHARSET:UTF-8&typeName=fgds54_beta:L05_AdminBoundary_Amphoe_2011_50k_FGDS_beta&outputFormat=SHAPE-ZIP
3. ข้อมูลขอบเขตจังหวัด http://ows.gistda.or.th:80/geoserver/fgds54_beta/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&format_options=CHARSET:UTF-8&typeName=fgds54_beta:L05_AdminBoundary_Province_2011_50k_FGDS_beta&outputFormat=SHAPE-ZIP เมื่อดาวน์โห…

การนำเข้าไฟล์ KML ใน google Earth และ Google Maps

การนำเข้าไฟล์ KML ใน google Earth และ Google Maps
ให้ Save ข้อมูลเป็นไฟล์ KML ก่อน
วิธีการนำเข้าข้อมูล KML ใน Google Earth 
1.เปิดโปรแกรม google Earth


2.เปิดข้อมูล KML เลือกที่ แฟ้ม >> เปิด >> เลือกไฟล์ >> Open


ข้อมูลที่ได้

วิธีการนำเข้าข้อมูล KML ใน Google maps
1.เปิด Google maps 2. ให้ลงชื่อเข้าใช้ Google  สำหรับคนที่ยังไม่มี Gmail  ต้องสมัคร Gmail ก่อน
3. เลือกตรงสถานที่ของฉัน
4. เลือกตรงสร้างแผนที่

การนำเข้าค่าพิกัดตำแหน่งสถานที่ต่างๆ จาก Google maps โดยใช้โปรแกรม QGIS

การนำเข้าค่าพิกัดตำแหน่งสถานที่ต่างๆ จาก Google maps โดยใช้โปรแกรม QGIS
1.เปิดเว็บไซด์ Google maps >> เลือกพื้นที่ที่ต้องการ

2.เมื่อเลือกพื้นที่ได้แล้วให้คลิกขวา >> นี้คืออะไร >> จะปรากฏค่าพิกัดแบบ Lat/Long ที่ช่องค้นหา

3.เปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาตั้งชื่อคอลัมน์  ID  Name  Y  และ X ตารางดังดังรูป

4.ใส่ค่าพิกัดให้ครบตามจุดที่ต้องการ
5.ให้ Save As  ไฟล์ เป็น  CSV (Comma delimited)(*.csv)6.ให้เปิดโปรแกรม QGIS ขึ้นมา

7.ให้ตั้งค่าโปรเจ็กเป็นของ Lat/Long (4326)